Résidence — Saint-Paul de Vence

Tessa Perutz

From 03/01/2022 to 28/02/2022

Fondation CAB is verheugd Tessa Perutz (°1988, Chicago, USA) voor te stellen als onze 2de artist-in-residence in Saint-Paul-de-Vence.

Tessa Perutz’s kunstwerken fungeren als psychologische landschappen die zowel de velden en valleien van de aarde als de innerlijke geest doorkruisen.

Haar werken getuigen van een spontane verkenning, doorspekt met anekdotes, haastige notities en existentiële overpeinzingen. Perutz’ oeuvre wordt gevormd door processen van conceptualisering en intuïtie, die organisch met elkaar verweven zijn en elkaar informeren.

Een recente verschuiving is gemaakt in het verkennen van het lichaam zelf als een landschap, het afbeelden van de menselijke kromming in spiegelbeeld van de natuurlijke pieken en valleien van de aarde. Maar in plaats van de vrouwelijke figuur die in de kunstgeschiedenis zo vaak door mannelijke kunstenaars is afgebeeld, wordt de blik verlegd naar de mannelijke vorm.

Dit is een vrouwelijke bijdrage aan het herschikken van door mannen gestuurde historische trajecten