Exposition — Brussel

NOTES ON OUR EQUILIBRIUM

A DIALOGUE WITH THE HOUSE OF JEAN PROUVÉ II

From 19/04/2017 to 24/06/2017

met

Isabelle Andriessen, Vaughn Bell, Julian Charrière, Edith Dekyndt, Stijn Demeulenaere, Bea Fremderman, Tue Greenfort, Carlos Irijalba, Nicolas Lamas, Richard Long, Adrien Tirtiaux, Alvaro Urbano and Maarten Vanden Eynde

De tentoonstelling vertrekt van de context waarin de Franse architect en ontwerper Jean Prouvé het modulaire 6 x 6 Demonteerbare Huis (1944) ontwikkelde: een naoorlogs getraumatiseerd klimaat waarin een zeker gevoel van urgentie de aanzet gaf tot onmiddellijke actie ter verbetering van de levensomstandigheden. Prouvé kwam met duurzame en ingenieuze oplossingen.

Een paradigma-shift heeft zich sindsdien echter voorgedaan: daar waar het begin van de industrialisatie ooit optimisme en de belofte van vooruitgang met zich meebracht, ontwaren we vandaag de dag een problematische verandering in onze houding en ons respect tegenover de natuur. Anno 2017 is het geen onderschatting om te stellen dat we ons eveneens in een soort van noodsituatie bevinden.

Afgezien van economische en politieke conflicten, hangt de klimaatopwarming als een globale en allesomvattende dreiging boven ons hoofd zonder dat dit enigszins tot de nodige actie motiveert. Deze onverschilligheid is dermate geïnstitutionaliseerd en infecteert de menselijke aanwezigheid op aarde op een schaal die onomkeerbaar is.

Middels werken die zich als natuurlijke fenomenen over de tentoonstellingsruimte verspreiden, tracht Notes on our equilibrium ons ecologisch bewustzijn en de reflectie omtrent onze impact op de ecosfeer terug aan te wakkeren.

Adrien Tirtiaux, Richard Long, Bea Fremderman en Edith Dekyndt refereren in hun werk naar de vergankelijkheid van het menselijke bestaan in verhouding tot de ruimere chronologie van de planeet. De menselijke onderhevigheid aan onvoorspelbare natuurkrachten geldt daarbij komend als een herinnering aan onze onmacht om een totale controle over de aarde te bekomen.

Een ontkenning hiervan resulteert in de ijdele overtuiging dat de natuur artificieel nagebootst kan worden louter voor ons genot. Vaughn Bell, Stijn Demeulenaere en Carlos Irijalba verkennen deze symptomen van onze disfunctionele attitude ten opzichte van de natuur.

De voortdurende strijd om macht en controle over natuurlijke grondstoffen ontaardt momenteel in een agressieve en invasieve uitputting ervan: grootschalige industriële extractie processen bijvoorbeeld zijn als het ware onderdeel geworden van het aardse landschap, en vervuiling draagt alleen maar verder bij aan de mutatie  – zoals aangehaald in de werken van Julian Charrière, Carlos Irijalba en Maarten Vanden Eynde.

Isabelle Andriessen, Tue Greenfort en Nicolas Lamas verkennen het Antropoceen: het tijdperk waarin menselijke activiteit onomkeerbare impact uitoefent op de atmosfeer. Exponentieel accelererende technologische ontwikkelingen zorgen in groeiende mate voor een herstructurering van de machtsverhoudingen tussen de mensheid, de natuur en technologie.

Maar Notes on our equilibrium verkent ook een – al dan niet cynische – alternatieve piste met Alvaro Urbano. Zijn installatie evoceert een parallel universum en geeft daarmee uitdrukking aan het verlangen voor een tabula rasa en een vlucht van de chaos die we gecreëerd hebben.

Our last news