Exposition — Saint-Paul de Vence

Lightness of Being

Perspective of the collection

From 24/06/2021 to 31/03/2022

Curated by

Joost Declercq - Hubert Bonnet

Hubert Bonnet is een 20e-eeuwse kunst- en designverzamelaar. Zijn collectie, ontwikkeld over meer dan twintig jaar, weerspiegelt zijn fascinatie voor minimalistische en conceptuele kunst en omvat werken van bekende kunstenaars uit de jaren 70 zoals Carl Andre, Donald Judd, Sol Lewitt, Michelangelo Pistoletto, Charlotte Posenenske en Dan Flavin en spannende ontmoetingen met jonge kunstenaars die reeds projecten kwamen maken bij Fondation CAB, waaronder Sonia Kacem, Gabriel Kuri and Ariane Loze.

In Fondation CAB Saint-Paul-de-Vence worden in met de eerste tentoonstelling een twintigtal kunstwerken uit de collectie voorgesteld, met een tentoonstelling die werd samengesteld door Hubert Bonnet en Joost Declercq.

Open op afspraak.

De lichtheid van het Bestaan.

Sinds 2012 is Fondation CAB in Brussel een privé-initiatief gewijd aan minimale en conceptuele kunst dat blijk geeft van een grote betrokkenheid in kunst, kunstenaars en het publiek.

Bij een eerste blik op de collectie van de Fondation krijgen we eerder de indruk van een zekere voorzichtigheid en bedachtzaamheid. De collectie bevat overwegend abstract werk wat moeilijk het engagement laat vermoeden. Voor deze eerste interpretatie van de collectie werd heel bewust gekozen voor een selectie van werken waarin een reflectie over de positie van de kunstenaar ver-vat zit. De kunstenaar als persoon, de kunstenaar in zijn relatie tot tijd en ruimte en zijn positioner-ing binnen de heersende economische, sociale en culturele context. De houding en de gedachte van de kunstenaar wordt naar voren gebracht. De kunstenaar zoekt naar de grenzen en het ont-staan van de betekenis van kunst en bevindt zich hierdoor in een zeer kwetsbare positie. Hij tast af, zonder de uiteindelijke creatie voorop te stellen. De tentoongestelde werken krijgen slechts een betekenis in relatie met de architectuur, de context en de toeschouwer. De materialiteit verdwijnt summier en het engagement vertaald in een kunst die bestaat uit bijna filosofische formuleringen over de essentie der dingen. Het gaat niet over de decoratieve waarde van het kunstobject maar om de houding en de gedachtegang van de kunstenaar.

Lawrence Weiner, een van de grondleggers van de conceptuele kunst, reflecteert over de grond-beginselen van de sculptuur. Doordat hij het enkel formuleert en niet materialiseert reflecteert hij over de kunstmarkt, de eigenheid van sculptuur en het hele artistieke gebeuren. Kunstenaars als Daniel Buren en Niele Toroni bevinden zich in hetzelfde proces door middel van schilderen. Ze vis-ualiseren deze problematiek vanuit het ontwikkelen van een eigen handtekening, een signatuur, die enkel betekenis krijgt in relatie met de omgeving en het publiek. De deelname van de toeschouwer is ook een sine qua non voor het werk van Michelangelo Pistoletto, Donald Judd, Dan Flavin en Carl Andre. Het kunstwerk krijgt bestaansrecht op het moment dat de toeschouwer deel uitmaakt van het geheel. De participatie is een voorwaarde. Zonder de fysieke dialoog met de toeschouwer is het werk onbestaande.

De selectie van werken gepresenteerd in Lightness of Being is een bewijs van de kwaliteit van de hele collectie. De werken zijn zowel historisch als artistiek waardevol en geven aan dat de collec-tioneur ook zeer bewust de conceptuele gedachtegang mee uitdraagt.

Our last news