Exposition — Brussel

TRANSHUMANCE

BEYOND CUBAN HORIZONS

Van 19/04/2016 tot 25/06/2016

met

Alejandro Campins, Roberto Diago, Diana Fonseca, Carlos Garaicoa, Diango Harnàndez, Inti Hernandez, Reynier Leyva Novo, Yornel Martinez, Ana Mendieta, Wifredo Prieto, José Yaque.

Curated by

Sara Alonso Gómez

De idee van een vaste haard als een fysieke plek, die de weerspiegeling zou zijn van onze identiteit, evolueert. Vandaag overschrijdt de woonruimte haar stabiele fysieke en psychische kenmerken en begint ze symbolisch de vorm te krijgen van de ’transhumance’. De idee van een migrerende woonplaats blijft evenwel diep paradoxaal, en deze tentoonstelling heeft tot doel de gevolgen ervan te verkennen. Cuba is de gemeenschappelijke noemer voor de elf uitgenodigde kunstenaars. Sommigen leven er, anderen zijn afkomstig van daar. Elk van hen onthult op eigen wijze de bijzonderheden van de geschiedenis van de Cubaanse maatschappij en cultuur.

Door hun multidisciplinaire praktijken uit te breiden in hun zoektocht naar de deconstructie van de plaats, gaan Yornel Martínez en Wilfredo Prieto bijna tot complete ontkenning ervan. Martínez verfrommelt een wereldkaart en doet, door die eenvoudige handeling, de huidige geopolitieke spreiding uiteenvallen. Door een waterlek te veroorzaken in het CAB nodigt Prieto van zijn kant uit tot een reflectie over de poreusheid van een systeem dat permanent in vraag kan worden gesteld. De titel van dit werk, Lágrimas de cocodrilo, suggereert een zekere losheid ten opzichte van het aangebrachte feit.

Roberto Diago en Ana Mendieta onderzoeken de band tussen de artistieke creatie, het lichaam en de woonvorm. Bij de sculpturen van Diago verwijzen de gelaste dakplaten van huizen op metaforische wijze naar littekens. In haar reeks Siluetastelt Mendieta een chiasme voor tussen het landschap en haar eigen vrouwenlichaam, waardoor de grenzen tussen body art en land art volledig verdwijnen.

Andere kunstenaars die ook aanwezig zijn op de tentoonstelling halen de levensruimte of transit in laboratorium volledig overhoop. Ze herinterpreteren de realiteit, zoals Carlos Garaicoa via zijn foto’s met diverse dragers en media ; of Diana Fonseca met haar schilderijen die zijn samengesteld uit brokstukken die ze van de muren van verlaten huizen in Havana heeft gehaald, of nog Alejandro Campins, die zijn inspiratie haalt uit veranderende en desolate landschappen die hem omringen, in Cuba of elders.  

«Transhumance» omvat ook werken die speciaal voor de tentoonstelling werden gecreëerd. Inti Hernandez zal een replica van de vloer van zijn huis komen maken en aldus de intieme sfeer fysiek oproepen terwijl hij de finesse van de Cubaanse motieven tentoonstelt. José Yaque van zijn kant zal het CAB inpalmen door zich de voorwerpen toe te eigenen die verband houden met zijn geschiedenis om ze daarna chaotisch te assembleren in de vorm van een tornado.

Tot slot creëren Diango Hernández en Reynier Leyva Novo, door zich te baseren op codificatiesystemen van een sociaal discours, ruimtes die anders zijn en waar de referent onleesbaar wordt. Hernández maakt een verontrustende associatie tussen de replieken van de ramen van zijn residentie in Düsseldorf en een hyper gecodificeerde toespraak van Fidel Castro. Novo van zijn kant legt zich toe op de analyse van wetten die het Cubaanse leven regelen sinds 1959 en schrijft ze over in de vorm van zwarte, raadselachtige monochrome creaties.

Er valt op te merken dat de band tussen de deelnemende artiesten van «Transhumance» te vinden is in hun hybride artistieke aanpak. Door in hun werkwijze het onderwijs, het communautaire leadership, het multidisciplinair onderzoek en het schrijven te integreren, verschuiven ze de grenzen van de artistieke productie die traditioneel binnen de studio’s blijft. Zo komt er een aanpak tot stand die volledig eigen is aan Cuba ; een actie die zich toespitst op een praktijk, eerlijk en diep verankerd in het kruispunt tussen kunst en leven.

In een wereld die meer dan ooit geconfronteerd wordt met een hedendaagse mobiliteit, maar ook al te vaak met gedwongen ballingschap, vormt Brussel, centraal gelegen stad in het oude continent, door en door Europees, vlot en sterk, een ruimte waar de communautaire identiteit gestaag in verandering is, de ideale context voor dit buitengewoon portret van Cuba en zijn kunstenaars.

«Transhumance» werd bedacht door de curatrice Sara Alonso Gómez, die de verschillende dialoogplatformen in de hedendaagse artistieke creatie tussen Latijns-Amerika en Europa onderzoekt, en dit in samenwerking met Éléonore de Sadeleer, directrice van het CAB.

Alejandro Campins - Nap, 2016 - Oil on canvas, 180 x 240 cm

ALEJANDRO CAMPINS

BORN IN 1981 – LIVES AND WORKS IN HAVANA

He has become well known for his mastery of large-scale paintings through the creation of hauntingly evocative works that occupy a metaphysical space between reality and fiction. His artworks sometimes present a disrupted relation between the depicted objects and their surroundings, in an atmosphere that is quiet and still. His paintings can be understood as metaphors that capture the experience of meditation.

Carlos Garaicoa, Photographies on bones, 2012, Pigment print on gelatin coated bone, 12 x 15 cm

CARLOS GARAICOA

BORN IN 1967 – LIVES AND WORKS IN HAVANA AND MADRID

Since the early 1990s, he has used photography, performance, drawing, sculpture, installation, text, and video to comment on architecture’s reflection of and effect on the political, economic, and cultural reality of the contemporary world. Through the study of architecture, city planning, the writing of history, and the tradition of aesthetic forms as language, his work articulates propositions of cultural criticism in which a debate emerges about the functions of the artistic gesture and of the role of intellectuals and artists as social agents in the public sphere.

Through his photographic works printed on pieces of bone, Garaicoa explores the arteries of several contemporary cities through a documentary lens, and creates images of aged and ruined places that bear witness to the passage of time and the cities’ process of decay. In printing his images on piece of bovine bone, the support ends up being the proof of the animal’s existence, even after the rest of its physical body has decomposed.

Roberto Diago - Memory Trace, 2015 - Installation, welded recycled metal Variable dimensions

ROBERTO DIAGO

BORN IN 1971 – LIVES AND WORKS IN HAVANA

Diago explores this thematic through his work. By creating a visual illusion of scarring on the surfaces of recycled metal domestic water tanks, Huella en la Memoria (Imprint in the Memory) reflects on the still open wounds of the human tragedy created by the transatlantic slave trade and the imprint it has left on Cuban culture and collective memory.

His language and methodology could be compared to Italian Arte Povera, but his intention is less a formal exploration or a reaction against established modes of artistic production promoted by the market, than it is a necessity to use ephemeral or recycled materials. His practice is heavily influenced by the scarcity experienced in Cuba during the so-called Special Period, the economic crisis of the 1990s.

Diana Fonseca - Untitled, from the series Degradations, 2016 - Paint fragments mounted on wood, 100 x 100 cm

DIANA FONSECA

BORN IN 1971 – LIVES AND WORKS IN HAVANA

Diago explores this thematic through his work. By creating a visual illusion of scarring on the surfaces of recycled metal domestic water tanks, Huella en la Memoria (Imprint in the Memory) reflects on the still open wounds of the human tragedy created by the transatlantic slave trade and the imprint it has left on Cuban culture and collective memory.

His language and methodology could be compared to Italian Arte Povera, but his intention is less a formal exploration or a reaction against established modes of artistic production promoted by the market, than it is a necessity to use ephemeral or recycled materials. His practice is heavily influenced by the scarcity experienced in Cuba during the so-called Special Period, the economic crisis of the 1990s.

Diango Hernández - A view form my window, 2016 - Oil, wood and glass 120 x 234 cm

DIANGO HERNANDEZ

BORN IN 1970 – LIVES AND WORKS IN HAVANA AND DUSSELDORF

With his installations, assemblages, drawings, photographs, texts, and images, new alternative systems emerge, mapping the possibility of other territories to be understood and explored. During the last two years he has been working on a group of new works where he translates quotations using a font he created called Waves. All the characters in the font look the same; therefore, once the text is changed into his Waves font, what we see looks like a representation of waves in the ocean.

For “Transhumance,” Hernández developed a new work titled A view from my window, in which he creates a puzzling association between a replication of a window in his house in Düsseldorf and Fidel Castro’s speech at the Red Square in Moscow on April 28, 1963, much of which was devoted to thanking the Soviet Union for its military and economic aid to Cuba, just a few months after the Missile Crisis.

Inti Hernandez – Self / Proper Initative, 2016 – Waterproof stencils, cleaning tools, water and dirt – Variable dimensions – Produced by CAB

INTI HERNANDEZ

BORN IN 1976 – LIVES AND WORKS IN HAVANA AND AMSTERDAM

The work of Inti Hernandez embraces an approach through which life is defined as a perpetual flow of energy. Disciplines such as architecture and industrial design are the pillars of his work, as is his understanding that these forms are interconnected with daily life. He sees art as a medium to create conversation and dialogue, and finds inspiration in the dreams, ideas, needs, priorities, and spontaneities of those who engage with his work.

In 2011, Hernandez reproduced his own tiled bedroom floor on El Prado’s sidewalk in Old Havana. It is still an ongoing process brought alive in many others locations. The work, titled Propia Iniciativa (Self/Proper Initiative), generates bewilderment and tension: lines of accumulated outdoor dust appear on an interior surface, while the chaos of public space finds a moment of domestic calm. Furthermore, the artist’s performance provokes interaction with the audience and provides a free pass to break down borders of intimacy and human communication. Beauty emerged regardless, proving its immanence despite challenging or difficult contexts.

Reynier Leyva Novo – 9 Laws, from the series The Weight of History, 2014 Printed press ink Variable dimensions Collection Pérez Art Museum, Miami, gift of Jorge M. and Darlene Pérez

REYNIER LEYVA NOVO

BORN IN 1983 – LIVES AND WORKS IN HAVANA

His works are often the result of joint efforts involving historians, cartographers, alchemists, botanists, musicians, designers, translators, and military strategists, brought together in an attempt to set into motion ideological mechanisms blocked by the rust and sediment that have accumulated over years of rigid national immobility.

Novo’s artistic process includes the use of different media such as video, photography, design, and installation. He developed INk, a software program for calculating the area, volume, and weight of the ink employed for manuscripts and printed documents. By transcribing the obtained data into black abstract compositions, he created several series dissolving the original content of the initial sources.

Nueve leyes focuses on a selection of the legislation adopted by the Cuban Revolution from its beginnings onwards, such as Law of Agrarian Reform, Law on Nationalization, Law of Urban Reform and Housing, among others.

Yornel Martínez Trash, 2013 - Squeezed world map, variable dimensions Unlimited edition

YORNEL MARTINEZ

BORN IN 1981 – LIVES AND WORKS IN HAVANA

He is a sharp observer of the present-day Cuban art scene and its complexities, but he is also an incredible researcher and oral chronicler. One could set his practice in between two semantic worlds: art and writing, with the borders that separate the two becoming at times nearly invisible. His sources are very diverse; from Cuban and international literature to French semiology and linguistics, and they also encompass Belgian Surrealism, American and European Conceptualism and post-Conceptualism, Relational Aesthetics, and Buddhism.

Martínez’ symbolic approach reconciles both gesture and recycling. He uses a large range of media such as drawing, painting, objects, installations, calligrams, and actions in public space. Language, in all its tautological variations, is also a recurrent element that completes meaning or drives us toward a way out. His works are imbued with a restless anima and a fundamental desire to understand history and art from a wider, more complex perspective.

In Trash, Martínez reduces a paper world map to a ball, symbolically and poetically questioning by his gesture the geopolitical distribution that appeared on a found atlas published in Cuba.

Ana Mendieta – Burial Pyramid, August 1974 Super-8mm film transferred to high-definition digital media, color, silent Running time: 3:17 minutes Courtesy of Galerie Lelong, New York

ANA MENDIETA

BORN IN 1948 – 1985

Born in Havana to a prominent political family,she was sent to the United States at the age of twelve, as part of an American government-sponsored program Operation Peter Pan. This operation, meant to “save children’s souls” from the Communist regime, removed and relocated thousands of Cuban children. The estrangement from her family and homeland would deeply influence her life and art.

Profoundly iconoclastic and autobiographical, Mendieta’s work focuses on themes including feminism, violence, life, death, spirituality, place, and belonging. She created a unique mode of sculpture derived from her solo performances that she documented with film and photography.

Her œuvre, collected under the title Earth Body engages with the histories of body art and land art. The work’s title underlines a fusion between her body and the natural loci. She describes her work as “grounded in the belief of one universal energy which runs through everything: from insect to man, from man to spectre, from spectre to plant from plant to galaxy. […] Through my Earth Body sculptures I become one with the earth… I become an extension of nature and nature becomes an extension of my body.” This profound desire runs through her film work Burial Pyramid, and her Silueta Series (1973–80), a series in which Mendieta created female silhouettes with natural materials ranging from leaves and twigs to blood, by making prints or painting the outline of her body onto a wall or within a landscape.

Wilfredo Prieto, Crocodile Tears, 2011 Installation, Collyrium, variable dimensions

WILFREDO PRIETO

BORN IN 1978 – LIVES AND WORKS IN HAVANA

Prieto’s oeuvre is characterized by minimalism, sarcasm, and self-mockery. He uses a strategically restricted variety of materials together with a sharp sense of humor, making conscious and pointed use of comedy to satirical ends. As the artist himself regularly says: “Ideas exist in the real world, just like clouds. You can see them and catch them.” In a certain way, Prieto is pointing to the fact that everyone could do what he does.

Putting himself at a distance from the Duchampian readymade, Prieto prefers to classify his artworks as “found-meanings.” The iconoclastic gesture or object is no more—and no less—than a container of meaning, derived from everyday situations. He subtlety approaches themes like consumerism, national identity, value, and authenticity, and his work sometimes borders on the ludicrous. The sense of essentialism present in his work functions like a motto or proverb: a simple combination of words and elements that can be easily read. His artwork Lágrimas de Cocodrilo (Crocodile Tears) introduces itself as being an infrastructural problem—a leak in the CAB’s building structure—but on closer inspection turns out to be tears falling from the ceiling. The work can be seen as a personification of an architectural space.

José Yaque – Interior with Hurricane, 2016 Installation, Variable materials and dimensions Produced by CAB / Galleria Continua

JOSÉ YAQUE

BORN IN 1985 – LIVES AND WORKS IN HAVANA

He believes that there is an intimate relationship between art, individuals, and nature. In order to find new material for his paintings and installations, he proceeds as an archaeologist or, more accurately, as a geophysicist who digs for minerals. His paintings are explorations of a new formal dialectic: the colors are blended one into another, creating discontinuous lines that transform again when the artist wraps the work in plastic film. After removing the film, the result is an eroded painting, which could be compared to the traces the wind leaves on the Earth.

For “Transhumance” he realized Interior con Huracán (Interior with Hurricane), which evokes a hurricane that is surrounding and wrapping everything. He composed his artwork using domestic objects obtained after a public call or found in the city of Brussels. Yaque believes in the idea of collective experience, for which he is not the only storyteller; it is the audience who adds layers of interpretation by offering their own objects and completing the artwork. As a powerful natural force, the hurricane can be seen both in terms of the disaster it causes and the rebirth that occurs afterward.

Our last news