OPEN STUDIO ARTIST-IN-RESIDENCE

Thomas Bakker

25/11/2023

Fondation CAB Brussels stelt graag haar 26e artist in residence voor, Thomas Bakker (Nederland, 1969).
De conceptuele praktijk van Thomas Bakker onderzoekt ideeën die via vorm kunnen worden gecommuniceerd, waarbij media als installatie, beeldhouwkunst, fotografie, film en tekst worden geïntegreerd. Bakker gebruikt strategieën voor het maken van tentoonstellingen die locatiespecifiek zijn, waarbij hij tentoonstellingen beschouwt als een activator voor het produceren van vele mogelijke betekenissen en discursieve ervaringen. Zijn poëtische werk ontleent zijn esthetische invloeden zoals film, beeldhouwkunst en literatuur. Visuele of tekstuele bronnen en ideeën worden herhaald in verschillende werken, een indicatie van zijn verlangen om de ideeën in het spel te houden of ze weer tot leven te brengen als grondstof voor toekomstig gebruik.

Samen draaide Thomas Bakker een aantal 16mm-films ter plaatse in het Afgietselwerkplaats van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis van het Cinquantenaire, die deel zullen uitmaken van sculpturen en ruimte-installaties. Deze films worden ontwikkeld, geselecteerd en gemonteerd tijdens zijn residentie bij Fondation CAB.

Thomas Bakker stelt zijn nieuwe werken tentoon in het Afgietselwerkplaats van het Koninklijk Museum voor Kunst en Geschiedenis van het Jubelpark op 16 december 2023 van 12 tot 18 uur.