Résidence — Brussel

Tom Lowe

Van 01/05/2018 tot 30/06/2018

Voor haar eerste residentie, verwelkomt Fondation CAB Tom Lowe (geboren 1982 in Newcastle), een Britse schilder die sinds twee jaar actief is in Brussel.

Zijn artistieke praktijk kan opgevat worden als een rusteloze zoektocht naar uniformiteit en controle, waarbij hij zich zijn omgeving toe-eigent door ze op te meten, de afmetingen te memoriseren en er een rationale logica in tracht te ontrafelen. Wanneer zich hierin toevalligheden of gelijkenissen voordoen, worden deze verschillende plekken aan elkaar verbonden al zijnde een biografische ruimtelijke cluster van bewoonde plekken.

Tom werkt voornamelijk met gestandardiseerde en industrieel vervaardigde elementen, dewelke hij scant op kleine afwijkingen die persistent blijven opduiken ondanks hun strikte productiemethoden. Deze onregelmatigheden maken vervolgens eveneens deel uit van de geometrische patronen in de uitgepuurde abstracte werken die hij maakt, en worden uitgelicht door de modulariteit van deze werken. De totaliteit van één beeld wordt vaak onregelmatig opgedeeld in kleinere stukken, waardoor de blik van de toeschouwer heen en weer stuitert tussen het schijnbaar rigide werk en diens neurologisch gemuteerde imaginaire imprint.

Zijn werken vinden zowel hun bestaan als hun einddoel in de specificiteit van een bepaalde locatie. Tom positioneert zich centraal in zijn studio op het mathematische grid dat hij voor zichzelf afbakende, en wijst zijn werken toe aan de specifieke plekken die ze verbeelden, waardoor hij de realiteit deelsmatig vervangt met hun artistiek vertaalde vorm. Dit is Tom’s manier van omgaan met de buitenwereld, die stelsematig meer gebaseerd is op beelden, en exponentieel digitaal wordt. Elke vorm van externe input, zij het actualiteit, nieuws, allerhande beelden, of wat hij tegenkomt in de straat – wordt door hem vertaald naar artistieke re-enactments van hun ruimtelijke eigenschappen.

In deze vervanging van het digitale met het analoge, assimileert Tom representatie en presentatie, en tracht hij een zo efficient, simplistische en juist mogelijke weergave van een beeld te geven, hetgeen resulteert in een oeuvre dat overkomt als zijnde abstract. Hoe meer hij creeert, hoe meer zijn eigen geordende en afgemeten wereld construeert.
Gedurende zijn periode bij Fondation CAB, werkte Tom voornamelijk aan een reeks werken die noties van doelpunt, het spel en regels onderzoeken. Tegelijkertijd was hij zich ook erg bewust van zijn ervaring als zijnde een gastkunstenaar, een resident. Meerdere stuks hinten naar specifieke elementen die men kan lieëren aan sport. Hij plaatst ze op scène, en evoceert hiermee een afgebakende en gedefinieerde ruimte voor performativiteit, zijnde athletisch, maar evenzeer artistiek doelgericht.

Tom Lowe werd geboren in Newcastle, Groot-Brittanië in 1982, en behaalde een Bachelor in tekenen van de UAL, Camberwell College in 2006. Solo tentoonstellingen zijn onder andere ExtraOrdinary, Ballon Rouge Collective, Londen (2017), Making it in America, Londen (2014), en They Think Its All Over, Horton Gallery, NY (2011). Lowe stelde eerder tentoon in Brussel, New York, LA, en Londen. Hij woont en werkt in Brussel.