Exposition — Brussel

ECHO OMOH

FELIX KINDERMANN

From 13/03/2019 to 30/03/2019

met

Felix Kindermann

Felix Kindermann (geboren in Keulen, leeft in Brussel), werkt in de grijze zone tussen tijdsgebonden en ruimtelijke kunst. Hij benadert geluid daarbij op een sculpturale manier, in een multi-disciplinaire aanpak die zowel drie-dimensionaal werk, installaties, performance als geluid beslaat.

Centraal in ECHO OMOH bevindt zich de installatie Choir Piece (Virtual Edit), die de stemmen hoorbaar maakt van de zangers uit het Ghent Singers koor toen ze “Composition for Separated Musicians”brachten, een stuk geschreven door de Amerikaanse componist Natalie Dietterich in opdracht van Kindermann voor diens meest recente performance Choir Piece. Kindermann en Dietterich onderzochten samen tot op welk punt de inherente harmonie van een klassieke compositie behouden blijft bij een verregaande deconstructie en fragmentatie. In deze vertaalslag improviseerde elke performer een individuele partituur, zowel geleid door vaste regels als door persoonlijke intuïtie, daarbij in dialoog tredend met de omringende ruimte, met de andere performers alsook met het publiek. Het modulaire karakter van het stuk werd alleen maar versterkt door de beweging van de performers, die een choreografie van Florian Fischer uitvoerden en daarbij als een bewegende sculptuur de ruimte toe leken te eigenen.

Het koor, doorgaans een symbool voor collectiviteit, staat bij Kindermann metafoor voor ambiguïteit tussen individualiteit en sociale cohesie. Het effect op de toeschouwer is allesomvattend, hetgeen persoonlijke associaties stimuleert en onverschilligheid uitsluit; die aanzet tot contemplatie en vluchten onmogelijk maakt. In zijn gedegen onderzoek dienen de resultaten van zijn georchestreerde performances steeds als vertrekpunt voor een nieuwe uiting. Choir Piece (Virtual Edit) bestaat in deze keten als een ontlichaamde geluidsinstallatie, die de oorspronkelijke modulariteit behoudt en herbestemt in een nieuwe manifestatie.

Openingstijden:
Opening receptie: Dinsdag 12 Maart, 18u. – 21u.
Tentoonstelling datum: 13 Maart – 30 Maart 2019
Woensdag – Zaterdag :12u. – 18u.

 

Our last news