Exposition — Brussel

Fred Sandback

Van 07/09/2021 tot 25/06/2022

met

Fred Sandback

Fondation CAB is vereerdomFred Sandbackte mogen presenteren, een solotentoonstelling met sculpturen en reliëfs van de gerenommeerdeAmerikaanse kunstenaar (1943-2003). De tentoonstelling omvat kunstwerken die in historische tentoonstellingen te zien waren,samen metandere, nooit eerder getoonde sculpturen. Ze schetst een beeld van de verschillende periodes in het oeuvre van de kunstenaar met lineaire sculpturen in acrylgaren, elastisch koord en stalen staven.

Fred Sandback bracht het grootste deel van zijn leven door in zijn geboortestad New York. Hij was pas zesentwintig jaar toen hij in 1968 zijn eerste solotentoonstelling had in de galerie van Konrad Fischer in Düsseldorf en zijn eerste museale solotoonstelling in het Museum Haus Lange in Krefeld in 1969. Beide expositiesvonden plaatstijdens het voltooien van zijn masteropleidingaan de Yale School of Art and Architecture in New Haven. De kunstenaarpresenteerde erzijn minimalistische sculpturen,waarvan de uitingvan helderheid-zowel in vorm als intentie -de relaties tussen kunst, architectuur en toeschouwer vooruitziend onderzocht door het blootleggenvan volume, massa, gewicht en materialen.

De kunstenaar creëerdeeen relatie tot ruimtes die zowel gedematerialiseerd,als volstrektconcreet lijken. Hierbij legde hij de nadruk op vlakken en volumes die met een grote spaarzaamheid in het gebruik van materialenwerden verwezenlijkt. Sandback investeerde in de leegte terwijl hij de vloer, het plafond en de muren met elkaar verbond en op die manieral deze elementen in zijn ruimte integreerde. In zijn werk combineerde Sandback de precisievan de natuurwetenschappen met de fijngevoeligheid van het lichamelijke affect.

Sandback studeerde filosofie aan Yale University en ontmoette daar Donald Judd. Hoewel hij vertrouwd was met het formele programma van zijnvakgenoten uit deMinimalArt, incorporeerde Sandback op unieke wijze zijn filosofische kennis om een oeuvre te produceren dat ook de toeschouwerals een bepalend element in het werk opneemt. Sandback schreef hierover: “Het idee was om het werk daar te hebben, samen met al het andere in de wereld, en dus niet op een ruimtelijk voetstuk. De term impliceerde ook het idee van bruikbaarheid -dat een sculptuur er was om actief te worden gebruikt, en het had utopische glinsteringenvan kunst en leven die vrolijksamenleefden.”

Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus met een tekst van kunst-en architectuurhistoricus Louis De Mey(Universiteit Gent)en fullcolourdocumentatie van zowel detentoonstelling indeFondation CAB alsvan de bijkomende kunstwerken die in Le Flagey worden gepresenteerd.

Deze tentoonstelling en de publicatie werdengerealiseerd door Fondation CAB in samenwerking met het Fred Sandback Estate and Archive.

Praktische informatie

Opening : 7 September van 6 tot 9 uur

Brussels Gallery Weekend van 9 tot 12 september van 12-18u.

Our last news